📢 ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รายละเอียดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2567


ตรวจสอบ เลขประจำตัวนักเรียนเข้าใหม่  ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)

จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕

การรับสมัครนักเรียน

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายธุรการ 

🔥ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

⏱️ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.

📞โทรศัพท์ 02-1737252 

หลักฐานในการสมัครระดับชั้น อนุบาล 1-3 

: รับนักเรียนที่มีอายุ 3 ขวบเต็ม


หลักฐานในการสมัครระดับชั้นป.1-ม.1


รายละเอียดการปักชุดเครื่องแบบ

ชุดเครื่องแบบนักเรียน 

ประมวลภาพกิจกรรม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง