กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูพิมพ์ลดา เจริญสินรุ่งฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูศิริพร มณีศรี

ครูนพรัตน์ งอนจำปา

ครูเพียงตะวัน เหง้าพรหมมินทร์

ครูวิภาวี วาระกิจ

ครูภรณ์ทิพย์ วิละรัตน์

ครูนิรมล แสงเผือก

ครูพรกมล จันต๊ะ