กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา


ครูกฤศน์วัต คงทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูวรฉัตร ทรัพย์เจริญ

ครูอรภาณี วัชเจริญ

ครูธนากร จินดาเจี่ย